Egységben a Villamos! | Alapítva 1996
 
 

Egységben a Villamos!

Üdvözlünk a Villamos Független Szakszervezet honlapján!

Egységben a Villamos!

Már sokszor hallottátok, olvastátok ezt a szlogent, azonban most ténylegesen is megtelt tartalommal!
Ti magatok igazoltátok ezeknek a szavaknak a valóságtartalmát, Ti magatok vagytok, akikről és akiknek szól ez a pár szó.

Megmutattuk, megmutattátok, hogy összefogással mindent elérhetünk!
Tartsuk meg ezt az egységet, erősítsük, építsünk közösen egy még nagyobb, még erősebb szakszervezetet!

 


 


 

Emlékeztetőül a Biztosításról!!

 

Nézzük, miről is szól a szerződés:
Munkavállalói felelősségbiztosítás
Minden olyan esetben, amikor munkáltató az általatok  gondatlanságból elkövetett károkozás miatt kártérítést kér, a szerződés keretében megvizsgálják, hogy jogosan kérik-e, a kért kártérítés összege megfelel-e a hatályos törvényeknek. Amennyiben igen, a kártérítés összegét 10 % önrész levonásával kifizetik  helyettetek káronként és személyenként max. 2 mFt összegig, évente személyenként pedig 4 mFt-ig.
Munkajogi jogvédelem
Minden olyan esetben képviselik a munkavállalók jogait, - és szükség esetén állják a jogi képviseleti, bírósági-, szakértői, egyéb költségeket - amikor azok sérülnek a munkáltatóval szemben.
Gépjármű büntető- és szabálysértési jogvédelem
Akár a munkával kapcsolatosan, akár magánemberként gépjármű vezetése során gondatlan elkövetőként büntető- vagy szabálysértési eljárás indul ellenetek, védeni fogják jogaitokat, minden jogi költség viselése mellett.

Személyiségi jogvédelem

75. § (1). A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak.
(76. § A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.)
80.§ (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
(2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.
Milyen igényeket támaszthat a jogsértő személlyel szemben a károsult?
Ilyen igény lehet annak bírósági megállapítása, hogy az érintett jogsértés megtörtént, vagy az hogy a károkozó hagyja abba a jogsértést, és a jövőben tartózkodjon annak gyakorlásától. Ezen felül követelhető, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt a károsult számára, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Ez tipikusan a sajtó helyreigazítással kapcsolatos ügyekben lehet megfelelő igény. Továbbá az is kérhető, hogy a károkozó szüntesse meg a sérelmes helyzetet, állítsa helyre a jogsértést megelőző állapotot.
Példák:
  • Tömegközlekedési eszközön az utas kép-, illetve hangfelvételt készít a jármű vezetőjéről, az ellenőrzési tevékenységet végzőkről és azt megosztja a közösségi médiában, ezzel őt / őket becsületükben megsérti.
  • A BKK alkalmazottját az utas meglöki, megveri, egészségében kárt okoz, sérti a személyiségi jogait.  (ellenben ha a károsult visszaüt, akkor garázdaság gyanújával őt magát is meggyanúsítják, ez már büntető jog)
  • Közösség előtt negatív vélemény nyilvánítása…

 

Nézzük, hogyan is kell eljárni baj esetén:
A Generali-Providencia Biztosító és a Villamos Független Szakszervezet közötti kapcsolattartó a Szakszervezet részéről
Baranyai Béla.
Amennyiben szükség adódik a jogi képviseletre, úgy  azt felé kell jelezni 0670/6262131 vagy a 25332-es telefonszámon. Ő a szakszervezeti tagsági viszony igazolásával jelzi  a szolgáltatási igényt a Generali felé egy igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével.
A Generali Biztosító az igény beérkezését, a szakszervezeti tagsági jogviszony ellenőrzését követően felkér egy specialista ügyvédet az ügy további vitelére, aki személyesen veletek fog innentől kommunikálni az ügy sikeres befejezéséig.
                                                                
VFSZ Vezetősége

 


 
 
„Villamos Független Szakszervezet” csoport
Zárt csoport · 8 tag
Csatlakozás a csoporthoz
Kihasználva az internet nyújtotta lehetőségeket, a kommunikációs csatornák bővítése, ezzel is segítve az információk gyors eljuttatását a tagság felé....
 

 

 

 

 

 

 

Villamos Független Szakszervezet
Elnök: Kukor Gyula - kukorgy@bkv.hu
Telefon: +36 20 4599132 / BKV 25-332
Email: villamosfsz@gmail.com
Budapest 1092, Üllői út 197-199. Száva ksz.

 

Egységben a Villamos!