Egységben a Villamos! | Alapítva 1996
 
 

Egységben a Villamos!

Üdvözlünk a Villamos Független Szakszervezet honlapján!

Egységben a Villamos!

Már sokszor hallottátok, olvastátok ezt a szlogent, azonban most ténylegesen is megtelt tartalommal!
Ti magatok igazoltátok ezeknek a szavaknak a valóságtartalmát, Ti magatok vagytok, akikről és akiknek szól ez a pár szó.

Megmutattuk, megmutattátok, hogy összefogással mindent elérhetünk!
Tartsuk meg ezt az egységet, erősítsük, építsünk közösen egy még nagyobb, még erősebb szakszervezetet!

 


 


 

Emlékeztetőül a Biztosításról!!

 

Nézzük, miről is szól a szerződés:
Munkavállalói felelősségbiztosítás
Minden olyan esetben, amikor munkáltató az általatok  gondatlanságból elkövetett károkozás miatt kártérítést kér, a szerződés keretében megvizsgálják, hogy jogosan kérik-e, a kért kártérítés összege megfelel-e a hatályos törvényeknek. Amennyiben igen, a kártérítés összegét 10 % önrész levonásával kifizetik  helyettetek káronként és személyenként max. 2 mFt összegig, évente személyenként pedig 4 mFt-ig.
Munkajogi jogvédelem
Minden olyan esetben képviselik a munkavállalók jogait, - és szükség esetén állják a jogi képviseleti, bírósági-, szakértői, egyéb költségeket - amikor azok sérülnek a munkáltatóval szemben.
Gépjármű büntető- és szabálysértési jogvédelem
Akár a munkával kapcsolatosan, akár magánemberként gépjármű vezetése során gondatlan elkövetőként büntető- vagy szabálysértési eljárás indul ellenetek, védeni fogják jogaitokat, minden jogi költség viselése mellett.

Személyiségi jogvédelem

75. § (1). A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak.
(76. § A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.)
80.§ (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.
(2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához – a nyilvános közszereplés kivételével – az érintett személy hozzájárulása szükséges.
Milyen igényeket támaszthat a jogsértő személlyel szemben a károsult?
Ilyen igény lehet annak bírósági megállapítása, hogy az érintett jogsértés megtörtént, vagy az hogy a károkozó hagyja abba a jogsértést, és a jövőben tartózkodjon annak gyakorlásától. Ezen felül követelhető, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt a károsult számára, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot. Ez tipikusan a sajtó helyreigazítással kapcsolatos ügyekben lehet megfelelő igény. Továbbá az is kérhető, hogy a károkozó szüntesse meg a sérelmes helyzetet, állítsa helyre a jogsértést megelőző állapotot.
Példák:
  • Tömegközlekedési eszközön az utas kép-, illetve hangfelvételt készít a jármű vezetőjéről, az ellenőrzési tevékenységet végzőkről és azt megosztja a közösségi médiában, ezzel őt / őket becsületükben megsérti.
  • A BKK alkalmazottját az utas meglöki, megveri, egészségében kárt okoz, sérti a személyiségi jogait.  (ellenben ha a károsult visszaüt, akkor garázdaság gyanújával őt magát is meggyanúsítják, ez már büntető jog)
  • Közösség előtt negatív vélemény nyilvánítása…

 

Nézzük, hogyan is kell eljárni baj esetén:
A Generali-Providencia Biztosító és a Villamos Független Szakszervezet közötti kapcsolattartó a Szakszervezet részéről
Baranyai Béla.
Amennyiben szükség adódik a jogi képviseletre, úgy  azt felé kell jelezni 0670/6262131 vagy a 25332-es telefonszámon. Ő a szakszervezeti tagsági viszony igazolásával jelzi  a szolgáltatási igényt a Generali felé egy igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével.
A Generali Biztosító az igény beérkezését, a szakszervezeti tagsági jogviszony ellenőrzését követően felkér egy specialista ügyvédet az ügy további vitelére, aki személyesen veletek fog innentől kommunikálni az ügy sikeres befejezéséig.
                                                                
VFSZ Vezetősége

 


 

 

 

 

 

 

Villamos Független Szakszervezet
Elnök: Kukor Gyula - kukorgy@bkv.hu
Telefon: +36 20 4599132 / BKV 25-332
Email: villamosfsz@gmail.com
Budapest 1092, Üllői út 197-199. Száva ksz.

 

Egységben a Villamos!